Servis 1 - Drinska

Bosch servis automobila u Drinskoj ulici pruža sve usluge održavanja, popravke i dijagnostike za sve marke vozila. Naši tehničari su obučeni na najnovijim tehnologijama i imaju dijagnostičku opremu koja može otkriti bilo koju grešku na Vašem vozilu,brzo, ali i što je najvažnije tačno. Svi dijelovi koji trebaju biti zamijenjeni će biti iste kvalitete kao i oni koji su izvorno postavljen na vašem vozilu. Mreža Bosch servisa radi po Bosch kodeksu usluga, koji je odobren od strane europskog Instituta za trgovinske standarde. Tako da naši klijenti mogu biti mirni znajući da ćete dobiti, ne samo najbolju tehničku podršku, nego i najbolji tretman njih kao kupaca. Ako želite pristupačnu cijenu u kombinaciji s najvišim tehničkim standardom usluga, kontaktirajte nas ili posjetite i uvjerite se i sami.

Servis 2 - Stup

Bosch servis automobila na Stupu pruža sve usluge održavanja, popravke i dijagnostike za sve marke vozila. Naši tehničari su obučeni na najnovijim tehnologijama i imaju dijagnostičku opremu koja može otkriti bilo koju grešku na Vašem vozilu,brzo, ali i što je najvažnije tačno. Svi dijelovi koji trebaju biti zamijenjeni će biti iste kvalitete kao i oni koji su izvorno postavljen na vašem vozilu. Mreža Bosch servisa radi po Boschovom kodeksu usluga, koji je odobren od strane europskog Instituta za trgovinske standarde. Tako da naši klijenti mogu biti mirni znajući da ćete dobiti, ne samo najbolju tehničku podršku, nego i najbolji tretman njih kao kupaca. Ako želite pristupačnu cijenu u kombinaciji s najvišim tehničkim standardom usluga, kontaktirajte nas ili posjetite i uvjerite se i sami.